Ανακοινώθηκε από την ΕΠΣΗ το πρόγραμμα της Γ’ ΕΠΣΗ, από την 14η αγωνιστική ως την 30η.

Δείτε παρακάτω το πρόγραμμα:

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/01/2017

ΓΗΠΕΔΟ       ΜΟΙΡΩΝ                   ΩΡΑ 15.00     ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΑ – ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/01/2017

ΓΗΠΕΔΟ       ΜΥΡΤΙΑΣ                 ΩΡΑ 11.00     ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΚΟΥΝΑΒΟΙ

ΓΗΠΕΔΟ       ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ       ΩΡΑ 11.00     ΠΟΤΑΜΙΕΣ – ΘΕΡΙΣΟΣ 1978

ΓΗΠΕΔΟ       ΕΡΓΟΤΕΛΗ              ΩΡΑ 13.00     ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ – ΙΝΙ

ΓΗΠΕΔΟ       ΑΛΜΥΡΟΥ               ΩΡΑ 15.00     ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ – ΓΩΝΙΕΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΚΑΛΕΣΙΩΝ              ΩΡΑ 15.00     ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΧΕΙΜΑΡΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ       ΩΡΑ 15.00     ΠΑΤΟΥΧΑΣ – ΠΟΗ

ΡΕΠΟ – ΡΟΚΑ  

 

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/01/2017

ΓΗΠΕΔΟ       ΕΓΟΗ                         ΩΡΑ 15.00     ΘΕΡΙΣΟΣ 1978 – ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ       Γ. ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΥ  ΩΡΑ 15.00     ΠΟΗ – ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ

ΓΗΠΕΔΟ       ΑΓ.ΔΕΚΑ                  ΩΡΑ 15.00     ΧΕΙΜΑΡΟΣ – ΡΟΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/01/2017

ΓΗΠΕΔΟ       ΓΑΡΙΠΑΣ                  ΩΡΑ 12.00     ΙΝΙ – ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΕΡΓΟΤΕΛΗ              ΩΡΑ 15.00     ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ – ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΚΑΛΕΣΙΩΝ              ΩΡΑ 15.00     ΓΩΝΙΕΣ – ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΑ

ΓΗΠΕΔΟ       ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ       ΩΡΑ 15.00     ΠΑΤΟΥΧΑΣ – ΠΟΤΑΜΙΕΣ

ΡΕΠΟ -ΚΟΥΝΑΒΟΙ  

 

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/01/2017

ΓΗΠΕΔΟ       ΜΥΡΤΙΑΣ                 ΩΡΑ 15.00     ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΓΩΝΙΕΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΚΑΛΕΣΙΩΝ              ΩΡΑ 15.00     ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΟΗ

ΓΗΠΕΔΟ       ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ       ΩΡΑ 15.00     ΠΟΤΑΜΙΕΣ – ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ

ΓΗΠΕΔΟ       ΜΟΙΡΩΝ                   ΩΡΑ 15.00     ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΑ – ΘΕΡΙΣΟΣ 1978

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/01/2017

ΓΗΠΕΔΟ       ΑΛΜΥΡΟΥ               ΩΡΑ 13.00     ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ – ΠΑΤΟΥΧΑΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΕΡΓΟΤΕΛΗ              ΩΡΑ 15.00     ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ – ΚΟΥΝΑΒΟΙ

ΓΗΠΕΔΟ       ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ  ΩΡΑ 15.00     ΡΟΚΑ – ΙΝΙ

ΡΕΠΟ – ΧΕΙΜΑΡΟΣ

 

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 04/02/2017

ΓΗΠΕΔΟ       ΕΓΟΗ                         ΩΡΑ 15.15     ΘΕΡΙΣΟΣ 1978 – ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ       Γ. ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΥ  ΩΡΑ 15.15     ΠΟΗ – ΡΟΚΑ

ΓΗΠΕΔΟ       ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ       ΩΡΑ 15.15     ΠΟΤΑΜΙΕΣ – ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ       ΩΡΑ 15.15     ΠΑΤΟΥΧΑΣ – ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 05/02/2017

ΓΗΠΕΔΟ       ΚΑΛΕΣΙΩΝ              ΩΡΑ 11.00     ΓΩΝΙΕΣ – ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ    ΩΡΑ 15.15     ΚΟΥΝΑΒΟΙ – ΧΕΙΜΑΡΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΕΡΓΟΤΕΛΗ              ΩΡΑ 15.15     ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ – ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ

ΡΕΠΟ – ΙΝΙ

 

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/02/2017

ΓΗΠΕΔΟ       ΚΑΛΕΣΙΩΝ              ΩΡΑ 15.30     ΓΩΝΙΕΣ – ΚΟΥΝΑΒΟΙ

ΓΗΠΕΔΟ       ΑΓ.ΔΕΚΑ                  ΩΡΑ 15.30     ΧΕΙΜΑΡΟΣ – ΙΝΙ

ΓΗΠΕΔΟ       ΜΥΡΤΙΑΣ                 ΩΡΑ 15.30     ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΠΑΤΟΥΧΑΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ  ΩΡΑ 15.30     ΡΟΚΑ – ΠΟΤΑΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/02/2017

ΓΗΠΕΔΟ       ΑΛΜΥΡΟΥ               ΩΡΑ 11.00     ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΕΡΓΟΤΕΛΗ              ΩΡΑ 11.00     ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ – ΘΕΡΙΣΟΣ 1978

ΓΗΠΕΔΟ       ΜΟΙΡΩΝ                   ΩΡΑ 15.30     ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΑ – ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ

ΡΕΠΟ – ΠΟΗ

 

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/02/2017

ΓΗΠΕΔΟ       Γ.ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΥ   ΩΡΑ 15.30     ΠΟΗ – ΧΕΙΜΑΡΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΑΛΜΥΡΟΥ               ΩΡΑ 15.30     ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ – ΡΟΚΑ

ΓΗΠΕΔΟ       ΚΑΛΕΣΙΩΝ              ΩΡΑ 15.30     ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/02/2017

ΓΗΠΕΔΟ       ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ    ΩΡΑ 11.00     ΚΟΥΝΑΒΟΙ – ΙΝΙ

ΓΗΠΕΔΟ       ΕΓΟΗ                         ΩΡΑ 13.00     ΘΕΡΙΣΟΣ 1978 – ΓΩΝΙΕΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ       ΩΡΑ 15.30     ΠΑΤΟΥΧΑΣ – ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΕΡΓΟΤΕΛΗ              ΩΡΑ 15.30     ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ – ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΡΕΠΟ -ΠΟΤΑΜΙΕΣ

 

20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 04/03/2017

ΓΗΠΕΔΟ       ΕΡΓΟΤΕΛΗ              ΩΡΑ 16.00     ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ – ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ

ΓΗΠΕΔΟ       ΜΥΡΤΙΑΣ                 ΩΡΑ 16.00     ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΜΟΙΡΩΝ                   ΩΡΑ 16.00     ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΑ – ΡΟΚΑ

ΓΗΠΕΔΟ       ΑΓ.ΔΕΚΑ                  ΩΡΑ 16.00     ΧΕΙΜΑΡΟΣ – ΠΟΤΑΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 05/03/2017

ΓΗΠΕΔΟ       ΕΓΟΗ                         ΩΡΑ 11.00     ΘΕΡΙΣΟΣ 1978 – ΚΟΥΝΑΒΟΙ

ΓΗΠΕΔΟ       ΓΑΡΙΠΑΣ                  ΩΡΑ 12.00     ΙΝΙ – ΠΟΗ

ΓΗΠΕΔΟ       ΚΑΛΕΣΙΩΝ              ΩΡΑ 16.00     ΓΩΝΙΕΣ – ΠΑΤΟΥΧΑΣ

ΡΕΠΟ – ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ

 

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/03/2017

ΓΗΠΕΔΟ       ΑΛΜΥΡΟΥ               ΩΡΑ 16.00     ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ – ΧΕΙΜΑΡΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ       ΩΡΑ 16.00     ΠΟΤΑΜΙΕΣ – ΙΝΙ

ΓΗΠΕΔΟ       ΚΑΛΕΣΙΩΝ              ΩΡΑ 16.00     ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ  ΩΡΑ 16.00     ΡΟΚΑ – ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/03/2017

ΓΗΠΕΔΟ       ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ    ΩΡΑ 11.00     ΚΟΥΝΑΒΟΙ – ΠΟΗ

ΓΗΠΕΔΟ       ΕΡΓΟΤΕΛΗ              ΩΡΑ 13.30     ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ – ΓΩΝΙΕΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ       ΩΡΑ 16.00     ΠΑΤΟΥΧΑΣ – ΘΕΡΙΣΟΣ 1978

ΡΕΠΟ -ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΑ

 

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/03/2017

ΓΗΠΕΔΟ       Γ.ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΥ   ΩΡΑ 11.00     ΠΟΗ – ΠΟΤΑΜΙΕΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΕΓΟΗ                         ΩΡΑ 11.00     ΘΕΡΙΣΟΣ 1978 – ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ

ΓΗΠΕΔΟ       ΚΑΛΕΣΙΩΝ              ΩΡΑ 11.00     ΓΩΝΙΕΣ – ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΕΡΓΟΤΕΛΗ              ΩΡΑ 11.00     ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ – ΡΟΚΑ

ΓΗΠΕΔΟ       ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ       ΩΡΑ 16.00     ΠΑΤΟΥΧΑΣ – ΚΟΥΝΑΒΟΙ

ΓΗΠΕΔΟ       ΑΓ.ΔΕΚΑ                  ΩΡΑ 16.00     ΧΕΙΜΑΡΟΣ – ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΑ

ΓΗΠΕΔΟ       ΓΑΡΙΠΑΣ                  ΩΡΑ 16.00     ΙΝΙ – ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ

ΡΕΠΟ – ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/03/2017

ΓΗΠΕΔΟ       ΜΟΙΡΩΝ                  ΩΡΑ 16.30     ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΑ – ΙΝΙ

ΓΗΠΕΔΟ       ΚΑΛΕΣΙΩΝ              ΩΡΑ 16.30     ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΘΕΡΙΣΟΣ 1978

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/03/2017

ΓΗΠΕΔΟ       ΑΛΜΥΡΟΥ               ΩΡΑ 16.30     ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ – ΠΟΗ

ΓΗΠΕΔΟ       ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ    ΩΡΑ 16.30     ΚΟΥΝΑΒΟΙ – ΠΟΤΑΜΙΕΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ  ΩΡΑ 16.30     ΡΟΚΑ – ΓΩΝΙΕΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΜΥΡΤΙΑΣ                 ΩΡΑ 16.30     ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΧΕΙΜΑΡΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΕΡΓΟΤΕΛΗ              ΩΡΑ 16.30     ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ – ΠΑΤΟΥΧΑΣ

ΡΕΠΟ – ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ

 

24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 01/04/2017

ΓΗΠΕΔΟ       ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ       ΩΡΑ 16.30     ΠΟΤΑΜΙΕΣ – ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΑΓ.ΔΕΚΑ                  ΩΡΑ 16.30     ΧΕΙΜΑΡΟΣ – ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΕΓΟΗ                         ΩΡΑ 16.30     ΘΕΡΙΣΟΣ 1978 – ΡΟΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 02/04/2017

ΓΗΠΕΔΟ       ΕΡΓΟΤΕΛΗ              ΩΡΑ 11.00     ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ – ΚΟΥΝΑΒΟΙ

ΓΗΠΕΔΟ       ΓΑΡΙΠΑΣ                  ΩΡΑ 11.00     ΙΝΙ – ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ       ΩΡΑ 16.30     ΠΑΤΟΥΧΑΣ – ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ       Γ. ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΥ  ΩΡΑ 16.30     ΠΟΗ – ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΑ

ΡΕΠΟ – ΓΩΝΙΕΣ

 

25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 08/04/2017

ΓΗΠΕΔΟ       ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ  ΩΡΑ 16.30     ΡΟΚΑ – ΠΑΤΟΥΧΑΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΚΑΛΕΣΙΩΝ              ΩΡΑ 16.30     ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ

ΓΗΠΕΔΟ       ΜΟΙΡΩΝ                   ΩΡΑ 16.30     ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΑ – ΠΟΤΑΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 09/04/2017

ΓΗΠΕΔΟ       ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ    ΩΡΑ 16.30     ΚΟΥΝΑΒΟΙ – ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΜΥΡΤΙΑΣ                 ΩΡΑ 16.30     ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΠΟΗ

ΓΗΠΕΔΟ       ΕΡΓΟΤΕΛΗ              ΩΡΑ 16.30     ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ – ΙΝΙ

ΓΗΠΕΔΟ       ΑΓ.ΔΕΚΑ                  ΩΡΑ 16.30     ΧΕΙΜΑΡΟΣ – ΓΩΝΙΕΣ

ΡΕΠΟ – ΘΕΡΙΣΟΣ 1978

 

26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/4/2017

ΓΗΠΕΔΟ       ΑΛΜΥΡΟΥ               ΩΡΑ 17.00     ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ – ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΑ

ΓΗΠΕΔΟ       ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ       ΩΡΑ 17.00     ΠΟΤΑΜΙΕΣ – ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΕΓΟΗ                         ΩΡΑ 17.00     ΘΕΡΙΣΟΣ 1978 – ΧΕΙΜΑΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/2017

ΓΗΠΕΔΟ       ΚΑΛΕΣΙΩΝ              ΩΡΑ 17.00     ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΟΥΝΑΒΟΙ

ΓΗΠΕΔΟ       Γ. ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΥ  ΩΡΑ 17.00     ΠΟΗ – ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΕΡΓΟΤΕΛΗ              ΩΡΑ 17.00     ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ – ΡΟΚΑ

ΓΗΠΕΔΟ       ΓΑΡΙΠΑΣ                  ΩΡΑ 17.00     ΙΝΙ – ΓΩΝΙΕΣ

ΡΕΠΟ – ΠΑΤΟΥΧΑΣ

 

27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/04/2017

ΓΗΠΕΔΟ       ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ    ΩΡΑ 17.00     ΚΟΥΝΑΒΟΙ – ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΑ

ΓΗΠΕΔΟ       ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ  ΩΡΑ 17.00     ΡΟΚΑ – ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΜΥΡΤΙΑΣ                 ΩΡΑ 17.00     ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΕΡΓΟΤΕΛΗ              ΩΡΑ 17.00     ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ – ΠΟΤΑΜΙΕΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΑΓ.ΔΕΚΑ                  ΩΡΑ 17.00     ΧΕΙΜΑΡΟΣ – ΠΑΤΟΥΧΑΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΚΑΛΕΣΙΩΝ              ΩΡΑ 17.00     ΓΩΝΙΕΣ – ΠΟΗ

ΓΗΠΕΔΟ       ΓΑΡΙΠΑΣ                  ΩΡΑ 17.00     ΙΝΙ – ΘΕΡΙΣΟΣ 1978

ΡΕΠΟ – ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ

 

28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 06/05/2017

ΓΗΠΕΔΟ       ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ  ΩΡΑ 17.30     ΡΟΚΑ – ΚΟΥΝΑΒΟΙ

ΓΗΠΕΔΟ       ΜΟΙΡΩΝ                   ΩΡΑ 17.30     ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΑ – ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΑΛΜΥΡΟΥ               ΩΡΑ 17.30     ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ – ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ       ΩΡΑ 17.30     ΠΟΤΑΜΙΕΣ – ΓΩΝΙΕΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ       ΩΡΑ 17.30     ΠΑΤΟΥΧΑΣ – ΙΝΙ

ΓΗΠΕΔΟ       ΕΡΓΟΤΕΛΗ              ΩΡΑ 17.30     ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ – ΧΕΙΜΑΡΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ       Γ. ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΥ  ΩΡΑ 17.30     ΠΟΗ – ΘΕΡΙΣΟΣ 1978

ΡΕΠΟ – ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/05/2017

ΓΗΠΕΔΟ       ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ    ΩΡΑ 17.30     ΚΟΥΝΑΒΟΙ – ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΕΡΓΟΤΕΛΗ              ΩΡΑ 17.30     ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ – ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΑ

ΓΗΠΕΔΟ       Γ ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΥ   ΩΡΑ 17.30     ΠΟΗ – ΠΑΤΟΥΧΑΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΑΓ.ΔΕΚΑ                  ΩΡΑ 17.30     ΧΕΙΜΑΡΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΚΑΛΕΣΙΩΝ              ΩΡΑ 17.30     ΓΩΝΙΕΣ – ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΓΑΡΙΠΑΣ                  ΩΡΑ 17.30     ΙΝΙ – ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ

ΓΗΠΕΔΟ       ΕΓΟΗ                         ΩΡΑ 17.30     ΘΕΡΙΣΟΣ 1978 – ΠΟΤΑΜΙΕΣ

ΡΕΠΟ – ΡΟΚΑ

 

30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/05/2017

ΓΗΠΕΔΟ       ΜΥΡΤΙΑΣ                 ΩΡΑ 18.00     ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ  ΩΡΑ 18.00     ΡΟΚΑ – ΧΕΙΜΑΡΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΜΟΙΡΩΝ                   ΩΡΑ 18.00     ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΑ – ΓΩΝΙΕΣ

ΓΗΠΕΔΟ       ΚΑΛΕΣΙΩΝ              ΩΡΑ 18.00     ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΙΝΙ

ΓΗΠΕΔΟ       ΑΛΜΥΡΟΥ               ΩΡΑ 18.00     ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ – ΘΕΡΙΣΟΣ 1978

ΓΗΠΕΔΟ       ΕΡΓΟΤΕΛΗ              ΩΡΑ 18.00     ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ – ΠΟΗ

ΓΗΠΕΔΟ       ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ       ΩΡΑ 18.00     ΠΟΤΑΜΙΕΣ – ΠΑΤΟΥΧΑΣ

ΡΕΠΟ – ΚΟΥΝΑΒΟΙ

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

three × 1 =